Izvēlne
Your Cart

Atgriešanas noteikumi

Atrgriešanas noteikumi

 1. NEPAREIZI PIEGĀDĀTAS PRECES ATGRIEŠANA UN MAIŅA  

Ja Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs sūtījumā ir saņēmis nepareizu Preci (Pasūtījumam neatbilstošs produkts vai tilpums), Preču atgriešanas un maiņas izdevumus sedz Pārdevējs, ar nosacījumu, ka Pircējs ir ievērojis šajos noteikumos atrunāto Preču saņemšanas kārtību un atgriežamās Preces nav atvērtas, lietotas vai bojātas. Preces apmaiņu Pārdevējs nodrošina 3 darba dienu laikā, no kļūdaini nosūtītās Preces atgriešanas brīža Pārdevēja noliktavā.

2. BOJĀTU PREČU ATGRIEŠĀNA

Ja Pircēja saņemtā Prece tikusi bojāta piegādes laikā, Pircēja pienākums ir nosūtīt Pārdevējam paziņojumu (ar bojājumu aprakstu, pasūtījuma numuru, Preču nosaukumu) un pievienot bojātā pasta iepakojuma un Preces fotogrāfiju.

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs (fiziska persona, kas likuma izpratnē uzskatāma par „patērētāju”), atbilstoši LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un LR MK Noteikumiem Nr.255, var izmantot atteikuma tiesības un 14 kalendāro dienu laikā atteikties no noslēgtā distances līguma un piegādātajām Precēm.

3.1. Atteikuma tiesību izmantošanas kārtība.

3.1.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par atteikuma tiesību izmantošanu 14 dienu laikā no pasūtīto Preču saņemšanas brīža, nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu uz e-pastu info@aromalab.lv vai uz Pārdevēja juridisko adresi . Atteikuma veidlapu Pircējs var izdrukāt šeit.

3.1.2. Pircējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis atteikuma veidlapu, nodod vai nosūta uz Pārdevēja noliktavu Preces, pievienojot Pasūtījuma apstiprinājumu un maksājuma dokumentu. Preču nosūtīšanas izdevumus sedz Pircējs.

3.1.3.  Pārdevējs atmaksā Pircējam Preču pirkuma maksu 14 dienu laikā no dienas, kas atgrieztās preces ir saņemtas Pārdevēja noliktavā. Pirkuma maksa tiek atmaksāta ar tāda veida maksāšanas līdzekli, kāds tika izmantots sākotnējā darījumā, ja Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies savādāk. 

3.1.4. Ja atgriežamo Preču iegāde Pircējam nodrošināja dāvanas produkta saņemšanu (piem. dāvana par pirkuma summu vai noteikta produkta iegādi), Pircējs atgriež Pārdevējam saņemto dāvanu kopā ar Preci. Ja Pircējs nav atgriezis dāvanas produktu, tad šī produkta vērtība tiek atrēķināta no atmaksājamās atgriezto Preču pirkuma maksas.

3.2. Atteikuma tiesību izmantošanas ierobežojumi.

Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas sekojošos gadījumos:

1) ir notecējis likumdošanā noteiktais atteikuma tiesību realizēšanas termiņš;

2) Preces iepakojums ir atvērts un/ vai bojāts (sasmērēts, saskrāpēts, saplēsts, saburzīts, bojātas etiķetes u.t.t.);

3) Pircējs iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika u.t.t.);

4) Pircējs iegādājies Preces, kurām nepieciešami noteikti uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

5) Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai Preces ir bojātas;

6) Pircējs iegādājies preces ar īsu realizācijas termiņu.

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam griezties pie mums pa e-pastu info@aromalab.lv vai telefonu Nr. +371 275 279 77, lai mēs kopīgi varētu rast draudzīgāko risinājumu.